Bộ thoát sàn TP-TS01

Mã sản phẩm: Bộ thoát sàn TP-TS01
Sản phẩm được làm bằng gang cầu theo tiêu chuẩn EN124 của Châu Âu. Nhiều kích thước cho người dùng lựa chọn.

 STT Kích thước khung (mm) Kích thước nắp (mm)  Chiều cao (mm)
 1  300×300 Ø80  116
 2  350×350 Ø80  116
 3  400×400 Ø96  158
 4  400×400 Ø128  120

Sản phẩm được làm bằng gang cầu theo tiêu chuẩn EN124 của Châu Âu

TRANH GAO VIET-GIFT