Hố ga đúc sẵn cho công trình thoát nước đô thị

Để lắp đặt cống thoát nước cho đô thị công nhân vất vả đào lắp đặt cống và xây dựng hố ga tại chỗ để kịp có cống thoát nước, giải quyết tình trạng ngập nước, ngập úng khu dân xư khi xảy ra mưa lũ.

Hiện nay với hố ga đúc sẵn có đầy đủ kích thước, sản xuất giúp cho công nhân cẩu xuống ghép nối với cống hộp rất nhanh, không mất nhiều thời gian thi công như xây dựng hố ga tại chỗ. Nếu thi công hố ga tại chỗ phải mất từ 2 đến 3 tuần, nay với hố ga đúc sẵn đưa xuống nối kết với đường cống thoát nước chỉ mất có 1 ngày mà chất lượng của hố ga vẫn đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật đã thiết kế. Sản phẩm này bảo đảm chất lượng, giảm thời gian thi công, độ bền trong quá trình sử dụng.

Trong nội đô TP hiện nay, có nhiều công trình thoát nước đang thi công với nhiều hố ga xây dựng tại chỗ làm cho tình hình giao thông trên đường bị ùn ứ xe cộ và tốn nhiều thời gian để hoàn thành hố ga, ảnh hưởng lớn đến hoạt động trong khu vực thi công. Cần sớm có kế hoạch áp dụng quy trình sử dụng hố ga đúc sẵn cho những công trình thoát nước, để khắc phục những hạn chế của hố ga thi công tại chỗ và nhiều công trình thủy lợi chống ngập úng khác.

TRANH GAO VIET-GIFT