Bó vỉa gang cầu

Bó vỉa gang cầu Việt Á kiêm chức năng thu nước, ngăn rác.

Sản phẩm được thiết kế tinh tế, chức năng đầy đủ và giá thành hợp lý.

0948 229 955
TRANH GAO VIET-GIFT