“Chuyên sản xuất, bán nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp, ghi gốc cây, bàn ghế gang đúc…”