“Chuyên sản xuất nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp, ghi gốc cây, bàn ghế gang đúc…”