Chứng nhận thử tải song chắn rác gang

Ketquathutainapbecap

Song chẳn rác Việt Á sau khi hoàn thiện sản xuất sẽ được thử nghiệm tải trọng tại Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng…

Ketquathutaisongchanrac

0948 229 955
TRANH GAO VIET-GIFT