Chứng nhận thử tải nắp bể cáp

Ketquathutainaphoga1

Nắp hố ga, song chẳn rác, nắp bể cáp Việt Á sau khi hoàn thiện sản xuất sẽ được thử nghiệm tải trọng tại Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng với các quy trình và máy móc chuyên dụng.

 

Ketquathutainapbecap

0948 229 955
TRANH GAO VIET-GIFT