Quy trình thử nghiệm nắp hố ga, song chắn rác

Thu Tai Nap Ho Ga Gang 2

Theo yêu cầu của một số khách hàng, các nắp hố ga, song chẳn rác, nắp bể cáp sau khi được hoàn thiện sản xuất sẽ được thử nghiệm tải trọng tại Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng với các quy trình và máy móc chuyên dụng sau.

A. Thiết bị thử nghiệm:
– Máy thí nghiệm: Hệ thống thủy lực Enerpac – Mỹ
– Các phụ kiện khác.

Thu Tai Nap Ho Ga Gang 1

Máy ép thủy lực đo sự chịu tải của nắp hố ga, song chắn…

B. Quy trình tiến hành thử nghiệm
1. Kiểm tra tình trạng của mẫu trước khi lắp đặt thử nghiệm.
2. Lắp đặt mẫu thử vào hệ gia tải thử nghiệm tai trọng
3. Lắp đặt đồng hồ đo đô võng 4. Đọc giá trị độ võng ban đầu
5. Gia lực từ từ với tốc độ 1 ÷ 5kN/s tới giá trị 2/3 tải trọng thiết kế và dừng lại
6. Giá trị 2/3 tải trọng thiết kế được lặp lại 5 lần thử nghiệm, sau lần thứ 5 đọc lại giá trị độ võng
7. Ngay sau khi gia thử tải kiểm tra độ võng dư, tiếp tục gia tải cho tới 100% tải trọng thử thiết kế và giữ 30±2s.
8. Nhận xét và lập báo cáo kết quả thử nghiệm.

Thu Tai Nap Ho Ga Gang 2
Kiểm tra, thử nghiệm sức chịu lực của song chắn rác Việt Á

0948 229 955
TRANH GAO VIET-GIFT