Chứng nhận thử tải nắp thăm thu gang cầu

Ketquathutainaphoga1

Nắp hố ga, song chẳn rác, nắp bể cáp sau khi hoàn thiện sản xuất sẽ được thử nghiệm tải trọng tại Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng…

Ketquathutainaphoga1

0948 229 955
TRANH GAO VIET-GIFT